Qué juegos ayudan a ejercitar la memoria en personas mayores

Quins jocs van bé per exercitar la memòria de les persones majors?

És molt comú que a tots se’ns oblidi una mica de vegada en quan. L’envelliment normalment implica cert grau de pèrdua de memòria, però aquests efectes es poden retardar mitjançant diferents accions, com realitzar jocs per a exercitar la memòria en persones majors.

De fet, segons un estudi de Statista, un 28% de la població entre 75 i 84 anys presentava alguna dificultat a l’hora de concentrar-se o de recordar. Aquestes dades baixaven al 17% en la població amb edats compreses entre els 65 i els 74 anys.

Els jocs són un instrument de gran utilitat per a alentir la deterioració cognitiva. Existeixen diferents jocs de memòria que ajuden a exercitar la ment dels més majors. Aquesta activitat és fonamental per a aconseguir que la pèrdua de memòria es retardi el màxim possible, i fins i tot que no aparegui. A més, formen part de les cures bàsiques que han de rebre aquestes persones.

Els millors jocs per a exercitar la memòria de les persones majors

Els jocs són totalment necessaris per a conservar la memòria a curt termini. Amb l’edat, existeixen certs processos que es fan més complicats. No obstant això, si les persones majors aconsegueixen mantenir-se actives i exercitar la seva memòria, aquests efectes seran molt menys agressius.

Però, què és el més important dels jocs per a exercitar la memòria en les persones majors? Aquests aconseguiran estimular i mantenir actiu el cervell. Existeixen molts tipus de jocs diferents i cadascun d’ells amb beneficis diferents. A continuació, trobaran un llistat de jocs molt útils per a la memòria dels majors.

Jocs matemàtics per a exercitar la memòria en persones majors

Aquest tipus de jocs són molt útils, però s’ha d’anar amb compte amb el nivell de dificultat. Si posem jocs molt difícils, pot ser que les persones majors no es vegin motivades o sentin dificultats, per la qual cosa no s’estimulin cognitivament. Alguns dels jocs matemàtics més emprats són:

 • Restes: Triem un número i li anem restant xifres fins a arribar al zero.
 • Sudokus: Es completen cel·les amb números de l’1 al 9. El mateix número no es podrà repetir dins d’un quadrat ni en les columnes verticals o horitzontals. Aquest és un dels jocs amb major nivell de dificultat, però també un dels quals més estimulen la memòria.
 • Quant?: Aquest joc es compon d’operacions matemàtiques. No obstant això, en lloc de sumar números a l’atzar, s’assigna un preu als productes i es realitza una compra. La persona major haurà de ser capaç de dir quant gastaria comprant aquests productes.
 • Altres jocs de números: Existeixen molts jocs matemàtics. Les cartes numèriques o els llibres d’exercicis són molt bones alternatives als jocs anteriorment esmentats.

Els jocs de paraules

El llenguatge és un dels elements claus per al correcte funcionament del cervell. Els jocs per a exercitar la memòria en persones majors han de beneficiar-los d’alguna manera. En el cas dels jocs de paraules, mantenen el cervell actiu. A més, són beneficiosos per a millorar les habilitats verbals i prevenir la deterioració cognitiva. Alguns dels més populars són:

 • Mots encreuats: Són un dels jocs més utilitzats. Es tracta de completar les caselles amb lletres per a aconseguir les paraules que es relacionen amb la definició. 
 • Paraules encadenades: S’utilitza la terminació d’una paraula per a començar la següent. Aquest joc a més estimula la memòria, perquè has de recordar quins s’han dit i no repetir-les. 
 • Sopa de lletres: Qui no ha jugat a la sopa de lletres? Consisteix a trobar paraules dins d’un quadre ple de lletres en horitzontal i vertical.
 • Diari autobiogràfic. Recordar moments de la seva vida és totalment crucial per a la salut mental de la persona i per a estimular la seva memòria.

Els jocs de taula

Quan es tracta de jocs per a estimular la memòria de persones majors, els jocs de taula solen ser uns dels seus favorits. Existeixen múltiples jocs de taula que serveixen per a exercitar la ment. A més, la majoria d’ells es juga en grup, per la qual cosa també beneficien la convivència amb altres majors o familiars. Alguns dels més útils per a exercitar la memòria de les persones majors són:

 • Dominó: Es juga amb unes fitxes que hauran de ser col·locades en funció del seu número. És un joc de taula molt comuna en les persones majors.
 • Cartes: Existeixen nombrosos jocs de cartes com el mus, el tute, l’escombra o el *cinquillo, tots ells molt beneficiosos. Aquests jocs per a estimular la ment de persones majors tenen normes senzilles i a més serveixen com una font de contacte social molt important.
 • Parelles: Es col·loquen cartes boca avall i la persona ha de trobar la parella de la carta que ha destapat. És un dels jocs de taula que més estimula la memòria.

Puzles

És un dels jocs per a estimular la memòria de persones majors més utilitzat. Consisteix a col·locar totes les peces de manera que al final quedi un dibuix totalment fet. Els seus beneficis són nombrosos, entre ells es troben el gran repte mental que suposen, l’augment de la creativitat, la millora de la capacitat visual i la memòria, la resolució de problemes, etc. Aquest tipus de jocs és realment beneficiós per a la memòria de tota mena de persones.

Els escacs

Encara que es tracta d’un joc de taula, s’ha de tractar de manera autònoma. Els escacs és un joc amb un nivell de dificultat alt. Suposa un gran repte per a qualsevol mena de jugador, però també és un dels més complets i beneficiosos per a la salut mental.

jocs per a exercitar la memòria de les persones majors

Els jocs en els dispositius mòbils

La tecnologia també ha arribat al món dels jocs per a estimular la memòria de persones majors. Molts ancians no han tingut l’oportunitat d’utilitzar dispositius mòbils i menys telèfons intel·ligents.

Per això, al principi pot ser un nou repte per a ells. Tanmateix, això no ha de ser un inconvenient. Els jocs online són una oportunitat única que els més majors juguin sense la necessitat de sortir de casa. Els escacs, el mus o jocs de puzles com el Candy Crush són exemples perfectes de jocs de dispositiu mòbil essencials per a persones majors.

Quins beneficis tenen els jocs que ajuden a exercitar la memòria de les persones majors?

El cervell és un òrgan que es desgasta amb el temps. No obstant això, aquest desgast pot ser alentit o fins i tot frenat gràcies als jocs per a exercitar la memòria de persones majors. Els familiars o cuidadors són els encarregats d’oferir una bona qualitat de vida als ancians. Per a això, estimular la seva memòria o mantenir-los actius socialment són accions bàsiques. D’aquesta manera, es frenarà la deterioració cognitiva.

Els jocs tradicionals o l’ús de la tecnologia són elements que contribueixen de forma molt positiva contra la deterioració cognitiva. Exercitar la ment d’una forma habitual és fonamental per a la memòria de les persones. A més, perquè el cos i la ment no empitjorin, s’ha de realitzar un entrenament físic i neurològic, perquè tot funcioni correctament.

Com millorar la cura de les persones majors?

La cura dels nostres majors no és gens fàcil. En moltes ocasions, els familiars no poden fer-se càrrec de les persones majors per falta de temps. En aquests casos, contractar els serveis d’un cuidador a domicili és una de les millors opcions.

L’assistència domiciliària fa possible l’envelliment de la persona en el seu propi domicili. A més, en relació amb els jocs per a estimular la memòria de persones majors, aquests professionals s’encarreguen d’acompanyar als majors i realitzen diferents activitats que estimulin cognitivament.

Els jocs són un element imprescindible per a frenar la deterioració cognitiva. Existeixen nombrosos jocs de gran utilitat, cadascun d’ells amb diferents beneficis. El més important és que el nostre familiar estigui abrigallat, ja sigui per la pròpia família o per un cuidador que l’ajudin a realitzar els diferents jocs. A més, l’ús de tecnologia com els jocs per a mòbils són molt beneficiosos per a la seva memòria.